Supervisie en coaching

Supervisie
Wat is supervisie?

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Doel: de supervisant krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren.

Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

Vorm: supervisie kan individueel zijn of in een groep met maximaal vier supervisanten. De supervisor is bij LVSC geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert. Daarnaast is de supervisor geregistreerd creatief therapeut (drama) en kan supervisie geven aan alumni voor opname in het register.

Coaching
Wat is coaching?
Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Denk daarbij aan bepaalde vaardigheden zoals leren presenteren of communiceren met bepaalde cliënten. Maar ook bij opvoedingsondersteuning kan een coachingstraject passen.

Doel: betere prestaties.

Werkwijze: van tevoren wordt afgesproken aan welke aspecten van het functioneren gewerkt zal worden. Dan wordt er een traject vastgesteld. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.